waga prawnicza


Czy można przeprowadzić podział majątku wspólnego w trakcie sprawy rozwodowej?

Zazwyczaj w toku postępowania rozwodowego sąd orzeka o rozwiązaniu związku małżeńskiego. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego pomiędzy małżonkami ustaje z mocy prawa ustawowa wspólność majątkowa. Nie jest to jednak równoznaczne z podziałem majątku wspólnego. Ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej jest jednak konieczne do tego aby strony mogły skutecznie zainicjować sprawę o podział majątku wspólnego w drodze sądowej lub dokonać podziału majątku wspólnego w drodze umowy. Warto jednak wiedzieć, że istnieje możliwość podziału majątku wspólnego już w trakcie postępowania rozwodowego. Aby to jednak było możliwe muszą zostać spełnione określone przesłanki. W dalszej części wpisu wyjaśnię jakie warunki muszą zostać spełnione aby sąd przeprowadził podział majątku wspólnego już w trakcie sprawy rozwodowej.

Kiedy sąd może przeprowadzić podział majątku wspólnego podczas rozwodu?

Podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym może nastąpić na wniosek co najmniej jednego z małżonków oraz gdy jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Nadmierną zwłokę w postępowaniu należy rozumieć jako wszelkie czynności orzecznicze sądu rozwodowego, które wymagają złożonego postępowania dowodowego, np. powoływania biegłych z zakresu szacowania wartości nieruchomości czy też ustalania składu i wartości majątku wspólnego małżonków. Aby uniknąć tej „nadmiernej zwłoki w postępowaniu” warto przedłożyć do akt sprawy rozwodowej porozumienie małżeńskie o sposobie podziału majątku wspólnego, które pozwoli uniknąć obszernego postępowania dowodowego. Dzięki takiemu porozumieniu sąd nabierze przekonania, że strony wzajemnie uzgodniły skład i sposób podziału majątku wspólnego, a sąd będzie mógł łatwiej orzec o jego podziale i zasądzeniu ewentualnych spłat bądź dopłat. Pamiętać należy, że obie strony postępowania powinny być zgodne co do wartości i składu majątku wspólnego, a także sposobu jego podziału. Jeżeli jedna ze stron postępowania podważy wiarygodność wniosku, wskaże na jego nieścisłości i będzie domagać się np. przesłuchiwania świadków czy sprawdzania dokumentów to wtedy istnieje duże prawdopodobieństwo uznania przez sąd, że postępowanie w sprawie podziału majątku wspólnego opóźni postępowanie rozwodowe i pozostawienie takiego wniosku bez rozpoznania.
W praktyce może dojść również do sytuacji, gdy sąd dokona jedynie częściowego podziału majątku wspólnego w trakcie sprawy rozwodowej. W takim przypadku pozostała część majątku będzie nadal stanowić majątek wspólny, a byli małżonkowie muszą podzielić go w ramach umowy lub w trakcie osobnego procesu sądowego.
I na koniec warto wspomnieć, że podział majątku wspólnego przeprowadzony w toku postępowania rozwodowego różni się od podziału w ramach postępowania o podział majątku wspólnego tym, że jest dokonywany w trybie procesowym i stanie się skuteczny dopiero chwilą uprawomocnienia się tzw. „trzonu” wyroku rozwodowego.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji, służę radą i zapraszam do kontaktu.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne