waga prawnicza


Czy można wyłączyć samochód z masy upadłości?

Możliwość wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie samochodu z masy upadłości jest bardzo często rozważana przez niewypłacalnych konsumentów. Co do zasady likwidacja przez syndyka całego majątku (oprócz rzeczy niezbędnych do codziennej egzystencji) jest ceną jaką ponosi upadły w zamian za umorzenie niespłaconych zobowiązań. W praktyce istnieją jednak przypadki, w których zasadne jest złożenie wniosku o wyłączenie mienia z masy upadłości.

Czy samochód upadłego zawsze wchodzi do masy upadłości?

W skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, poza pewnymi wyjątkami. Do tych wyjątków należy m.in. mienie wyłączone od egzekucji według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Do mienia, o którym wyżej mowa  należą przedmioty niezbędne do zaspokojenia potrzeb życiowych dłużnika (upadłego) i pozostających na jego utrzymaniu członków rodziny, lecz z wyłączeniem pojazdów mechanicznych.   A zatem samochód osobowy i inne pojazdy upadłego zawsze wchodzą do masy upadłości i zostaną zlikwidowane przez syndyka, bez względu na to, jaki zawód wykonuje upadły, gdyż dotyczy to również taksówkarzy oraz osób wykonujących  podobne profesje.

Kiedy warto złożyć wniosek o wyłączenie samochodu z masy upadłości?

Po pierwsze wniosek o wyłączenie samochodu z masy upadłości należy złożyć wtedy, gdy samochód został nieprawidłowo zakwalifikowany przez syndyka jako wchodzący w  skład masy upadłości. Zdarza się również, że samochód osobowy jest niezbędny do codziennego funkcjonowania upadłego, jeśli jest on osobą z niepełnosprawnością (posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) lub potrzebuje go z innych uzasadnionych przyczyn. Ponadto uratowanie tego składnika majątku jest możliwe, gdy upadły jest współwłaścicielem samochodu, a druga osoba, której przysługuje również udział w prawie własności samochodu nie złożyła wniosku o ogłoszenie upadłości. Syndyk nie sprzeda bowiem jedynie udziału upadłego w prawie własności pojazdu, a zatem pozostawianie samochodu w masie upadłości wpłynie niekorzystnie na sytuację wierzycieli, gdyż spowoduje wydłużenie czasu trwania postępowania, a stopień zaspokojenia wierzycieli ulegnie zmniejszeniu. W takich sytuacjach sąd powinien przychylić się do wniosku upadłego o wyłączenie samochodu z masy upadłości.  

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań zapraszam do kontaktu.

Dawid Pszczółka – Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne