waga prawnicza


Elektronizacja postępowania upadłościowego

Od 1 grudnia 2021 roku obowiązuje istotna nowelizacja przepisów prawa upadłościowego w związku z wejściem w życie Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Postępowania upadłościowe rozpoznawane przez sądy po 1 grudnia 2021 roku prowadzone są wyłącznie w formie elektronicznej. W niniejszym wpisie przedstawię Państwu kilka praktycznych wskazówek dotyczących prowadzenia postępowania upadłościowego w formie elektronicznej.

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Wspomniana ustawa wprowadziła konieczność wnoszenia pism w postępowaniu upadłościowym za pomocą systemu teleinformatycznego (w formie elektronicznej). Co istotne, wniosek o ogłoszenie upadłości powinien również zostać wniesiony za pomocą formularzy udostępnionych w systemie teleinformatycznym, który działa w ramach Portalu Rejestrów Sądowych w zakładce Krajowy Rejestr Zadłużonych. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w innej formie nie wywoła skutków prawnych, a mówiąc prościej nie spowoduje jego rozpoznania przez sąd upadłościowy oraz ogłoszenia upadłości.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w formie elektronicznej?

Na wstępie należy wejść na stronę internetową Krajowego Rejestru Zadłużonych, który działa w ramach Portalu Rejestrów Sądowych i wejść w zakładkę Krajowy Rejestr Zadłużonych.
Kolejno trzeba utworzyć własne konto w systemie, na które następnie należy się zalogować, wypełnić stosowny formularz wniosku o ogłoszenie upadłości i dodać załączniki. Sam wniosek, jak i załączniki do wniosku wymagają złożenia podpisu elektronicznego. Jeżeli do wniosku dołączysz elektroniczne kopie dokumentów, to wówczas należy dostarczyć do sądu upadłościowego te dokumenty w oryginale lub w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku w formie elektronicznej.
Wniosek, jak również pozostałe dokumenty i pisma w systemie możesz podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego EPUAP lub podpisu elektronicznego wygenerowanego przez system Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Czy wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej?

Nie. Dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości na formularzu z pominięciem systemu teleinformatycznego, czyli na wydrukowanym, wypełnionym i własnoręcznie podpisanym dotychczasowym papierowym formularzu złożonym w biurze podawczym sądu lub nadanym pocztą. Ponadto dalsze pisma upadłego po ogłoszeniu upadłości mogą być nadal sporządzane i wnoszone w tradycyjnej formie pisemnej.

Akta sprawy tylko w formie elektronicznej

Warto również wspomnieć, że od 1 grudnia 2021 roku akta postępowania upadłościowego prowadzone są wyłącznie w formie elektronicznej i udostępniane stronom postępowania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W systemie stworzono specjalny rejestr danych, dotyczący aktualnego składu i stanu masy upadłości, w którym zamieszczane są informacje o ruchomościach, nieruchomościach, środkach pieniężnych oraz przysługujących upadłemu prawach majątkowych i wierzytelnościach.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji, służę pomocą i zapraszam do kontaktu.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne