waga prawnicza


Jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości konsumenckiej na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego?

W niniejszym wpisie postaram się Państwu nieco przybliżyć tematykę związaną z wpływem jaki niesie za sobą ogłoszenie upadłości na stosunki majątkowe małżonków. W praktyce ta tematyka wzbudza wiele wątpliwości. Zapraszam do zapoznania się z treścią artykułu.
Warto pamiętać, że ogłoszenie upadłości wpływa nie tylko na samego upadłego lecz również na jego małżonka. Bardzo często małżonkowie pozostają w ustroju wspólności majątkowej, która powstaje z mocy prawa z chwilą zawarcia małżeństwa i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W związku z tym każdy z małżonków posiada swój majątek osobisty, w skład którego wchodzą przedmioty, które nabył przed zawarciem małżeństwa jak również udział w majątku wspólnym. Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości a jego podział jest niedopuszczalny. Od tej pory małżonek upadłego posiada jedynie swój majątek osobisty, a przedmioty które były składnikiem majątku wspólnego wchodzą do masy upadłości. Do masy upadłości nie wejdą jedynie przedmioty służące wyłącznie małżonkowi upadłego do prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.

Czy można ogłosić upadłość konsumencką bez majątku ?

Małżonkowi upadłego przysługuje roszczenie o zwrot udziału w majątku wspólnym.

W związku z zaliczeniem majątku wspólnego małżonków do masy upadłości, małżonek upadłego może wystąpić z roszczeniem o zwrot należności z tytułu udziału w majątku wspólnym. W celu zaspokojenia roszczenia małżonek upadłego powinien postąpić tak samo jak każdy inny wierzyciel upadłego i w trakcie postępowania upadłościowego zgłosić syndykowi swoją wierzytelność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie upadłościowe. Następnie syndyk zakwalifikuje wspomnianą wierzytelność do kategorii drugiej pod względem kolejności zaspokojenia. Wysokość roszczenia będzie odpowiadać wartości udziału małżonka upadłego w majątku wspólnym. W praktyce zazwyczaj oznacza to połowę wartości majątku wspólnego małżonków, który wszedł do masy upadłości.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przed ogłoszeniem upadłości.

Z pozoru wydawać by się mogło, że ustanowienie rozdzielności majątkowej przed ogłoszeniem upadłości pozwoli zapobiec negatywnym skutkom, o których wyżej wspomniałem. W tym wypadku decydujące znaczenie ma jednak chwila ustanowienia rozdzielności majątkowej i to w jaki sposób ją ustanowiono (na podstawie orzeczenia sądu czy w drodze umowy majątkowej). Ustanowienie rozdzielności majątkowej na mocy orzeczenia sądu (niezależnie, od tego czy zostało wydane w ramach orzeczenia rozwodu, separacji lub ubezwłasnowolnienia małżonka) będzie skuteczne w stosunku do masy upadłości jeżeli to orzeczenie zostało wydane co najmniej na rok przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej złożono co najmniej na dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Co równie istotne, po ogłoszeniu upadłości nie jest możliwe ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości. Natomiast w przypadku zawarcia umowy majątkowej między małżonkami, ustanowienie rozdzielności majątkowej będzie skuteczne w stosunku do masy upadłości gdy ta umowa została zawarta co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości i to nawet gdy umową majątkową jedynie ograniczono wspólność majątkową między małżonkami.

W razie jakichkolwiek wątpliwości serdecznie zapraszam do kontaktu.

Radca prawny Dawid Pszczółka – Rybnik

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne