waga prawnicza


Jakie skutki wywołuje prawomocny wyrok rozwodowy?

Prawomocny wyrok rozwodowy niesie za sobą określone skutki prawne. Istotnej zmianie ulegają stosunki majątkowe między małżonkami oraz prawa i obowiązki małżonków. Ważne jest jednak to, że takie skutki powstaną dopiero z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego a nie w momencie ogłoszenia wyroku przez sąd. W niniejszym wpisie wyjaśnię Państwu najważniejsze skutki, które wynikają z prawomocnego wyroku rozwodowego.

Zmiana stanu cywilnego.

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego zmianie ulega stan cywilny byłych małżonków. Od tego momentu małżonkowie stają się osobami tzw. „stanu wolnego, w konsekwencji czego każdy z nich może zawrzeć nowy związek małżeński. Prawomocny wyrok rozwodowy oznacza, że ustają obowiązki małżonków do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. 

Ustanie wspólności majątkowej i dziedziczenia ustawowego.

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego pomiędzy małżonkami ustaje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Nie ma przy tym żadnego znaczenia czy orzeczenie rozwodu nastąpiło z orzekaniem o winie czy też bez orzekania o winie. Ponadto po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego byli małżonkowie nie dziedziczą po sobie w ramach tzw. dziedziczenia ustawowego.Przy czym dotyczy to jedynie dziedziczenia ustawowego a nie dziedziczenia na podstawie testamentu. Zatem były małżonek po prawomocnym wyroku rozwodowym nie będzie dziedziczył po swoim zmarłym byłym małżonku na podstawie dziedziczenia ustawowego, ale może dziedziczyć po byłym małżonku na podstawie testamentu, o ile został przez niego ustanowiony spadkobiercą w testamencie. 

Możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego istnieje możliwość powrotu do nazwiska rodowego noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. W tym celu w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego należy złożyć osobiście stosowne oświadczenie, w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji, służę radą i zapraszam do kontaktu.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne