waga prawnicza


Nie warto pomijać wierzycieli upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

W niniejszym wpisie krótko przedstawię najpoważniejsze konsekwencje prawne pominięcia przez upadłego swoich wierzycieli w złożonym do sądu  wniosku o ogłoszenie upadłości.  Mam nadzieję, że dzięki przedstawionym informacjom przekonam Państwa jak istotne jest ujawnienie wszystkich wierzycieli we wniosku o ogłoszenie upadłości.

We wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy wskazać wszystkich wierzycieli

Jednym z istotnych elementów wniosku o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest spis wierzycieli. Bardzo ważne jest to aby w tym miejscu wskazać wszystkich swoich wierzycieli. Nie ma sensu ukrywać informacji o swoim zadłużeniu, gdyż „zatajone” przez upadłego długi nie zostaną umorzone w toku postępowania upadłościowego. Nie podlegają bowiem umorzeniu zobowiązania, których upadły w sposób umyślny nie ujawnił, w konsekwencji czego wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli zatem upadły w sposób umyślny nie ujawni wszystkich swoich wierzycieli, to  nie skorzysta z dobrodziejstwa instytucji upadłości konsumenckiej jakim jest umorzenie zadłużenia.

Sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe

Pominięcie któregoś z wierzycieli we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może również skutkować umorzeniem postępowania. Sąd umarza bowiem postępowanie upadłościowe jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione zasadami współżycia społecznego, w szczególności względami humanitarnymi.  Ponadto pominięcie wierzyciela jak już wcześniej wspomniałem  skutkuje tym, że w wyniku zakończenia całej procedury upadłościowej dane zobowiązanie (dług) nie zostanie umorzone jeżeli wierzyciel, którego dłużnik świadomie pominął nie brał udziału w postępowaniu upadłościowym.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Upadłość konsumencka Rybnik i okolice ? Zadzwoń teraz 601 566 287   

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne