waga prawnicza


O mnie

Dobrego prawnika poza wysokim poziomem wiedzy merytorycznej powinna cechować empatia. Dzięki empatii, która pozwala prawnikowi wczuć się w prawdziwe życiowe położenie swojego klienta, prawnik staje się autentyczny w świadczeniu pomocy prawnej i zapewnieniu ochrony prawnej osobom, które w wyniku splotu nieprzewidzianych i często traumatycznych okoliczności zostały poszkodowane.

Postanowiłem zostać prawnikiem, gdyż od zawsze odczuwałem silną potrzebę pomagania innym, zwłaszcza tym słabszym i pokrzywdzonym w wyniku zbiegu nieprzewidzianych sytuacji życiowych. W swojej pracy zawodowej oprócz wiedzy merytorycznej, którą stale doskonalę stawiam przede wszystkim na relacje interpersonalne z klientem.

Zależy mi szczególnie na zapewnieniu klientom przyjaznej i swobodnej atmosfery co stanowi podstawę udanej i satysfakcjonującej współpracy na każdym jej etapie. Powierzone mi zadania realizuję sumiennie, terminowo i z pełnym zaangażowaniem, kierując się zasadami etyki zawodowej.

dawid pszczółka - radca prawny rybnik

W rozwiązywaniu problemów prawnych swoich klientów kładę także duży nacisk na umiejętność aktywnego słuchania drugiego człowieka, dzięki czemu mogę poznać prawdziwe intencje swoich klientów oraz zrozumieć ich potrzeby. Stawiam na otwartą komunikację z zachowaniem pełnej poufności co do przekazywanych informacji oraz budowanie długofalowej współpracy z klientami. W prosty, zrozumiały i czysto ludzki sposób przedstawiam różne scenariusze, które mogą się wydarzyć w toku prowadzonej sprawy.

Zdobyte doświadczenie, niezmienna pasja i zaangażowanie pozwalają na świadczenie usług prawnych na najwyższym poziomie. Stawiam na innowacyjne oraz nieszablonowe rozwiązania. Jako radca prawny z Rybnika w swojej pracy zawodowej szczególny nacisk kładę na indywidualne podejście do problemów swoich klientów.

Kieruję się zasadą, że każdy sukces klientów, buduje sukces mojej kancelarii.

Staram się również w miarę możliwości sprawy sporne swoich klientów rozwiązywać na drodze polubownej ( w drodze mediacji lub sądu arbitrażowego). W sprawach rodzinnych skupiam się na poszukiwaniu pozasądowych metod rozwiązywania sporów, które będą najkorzystniejsze dla małoletnich dzieci stron lub uczestników postępowania i zaoszczędzą im wielu traumatycznych przeżyć związanych ze sprawą sądową.

Zadowolenie i uśmiech na twarzy klienta zapewniają największą satysfakcję z wykonywanej pracy i napędzają do podejmowania nowych wyzwań zawodowych.

Jestem absolwentem wyższych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia prawnicze ukończyłem obroną pracy magisterskiej z zakresu prawa administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego. W trakcie odbywania staży i zatrudnienia w kancelariach prawnych zajmowałem się dogłębną analizą sytuacji prawnej klientów indywidualnych i przedsiębiorców, sporządzaniem pism procesowych z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz administracyjnego.

Świadczyłem również kompleksowe doradztwo prawne z zakresu postępowania upadłościowego w przedmiocie ogłaszania upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka).

Podjąłem także zatrudnienie w Sądzie Rejonowym w Rybniku na stanowisku asystenta sędziego. Czynności asystenta sędziego wykonywałem w wydziale cywilnym oraz rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego. Praca w sądownictwie pozwoliła mi zdobyć obszerne doświadczenie zawodowe dzięki wieloletniej współpracy z sędziami mającymi bogate doświadczenie procesowe i cenny dorobek orzeczniczy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego zostałem wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT 4684.

Obecnie świadczę kompleksowe doradztwo prawne z zakresu postępowania upadłościowego w przedmiocie upadłości konsumenckiej i firmowej oraz restrukturyzacji przedsiębiorców i konsumentów.

Moja druga wiodąca specjalizacja to prawo rodzinne i opiekuńcze, zwłaszcza w zakresie następujących spraw: rozwód, separacja i opieka nad małoletnimi.

Znam język angielski dla prawników – „Legal English”. Ukończyłem z oceną bardzo dobrą kurs „International Legal English – Key Terminology” oraz szkolenie „English Contracts for Polish Purposes” organizowane przez Specjalistyczną Szkołę Prawniczego Angielskiego „Transkrypt – Legal English Expert” w Warszawie. W miarę możliwości stale doskonalę swoje umiejętności językowe z zakresu specjalistycznej terminologii prawniczej.

Wolne chwile spędzam na spacerach i zabawie ze swoim owczarkiem niemieckim. Poza tym jestem pasjonatem joggingu, nauki języków obcych i gry na fortepianie.

Zapraszam serdecznie do skorzystania z mojej wiedzy. W świadczeniu pomocy prawnej będę dążyć do osiągnięcia najlepszego dla Państwa rezultatu.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne