waga prawnicza


Praktyczny poradnik, czyli jak krok po kroku przygotować się do sprawy rozwodowej

Bez wątpienia rozwód jest jednym z najbardziej traumatycznych wydarzeń w życiu człowieka a decyzja o złożeniu pozwu o rozwód powinna być bardzo dokładnie przemyślana. Życie jednak często pisze różne scenariusze i czasami jest już zbyt późno na uratowanie małżeństwa.

W niniejszym wpisie podpowiem Państwu jak krok po kroku przygotować się do zainicjowania sprawy rozwodowej oraz wyjaśnię o co może zapytać sąd małżonków na rozprawie rozwodowej.

Jeżeli decyzja o złożeniu pozwu o rozwód została już podjęta warto odpowiedzieć sobie na kilka istotnych pytań, a zwłaszcza, dlaczego chcemy rozwiązania małżeństwa przez rozwód i czy zostały spełnione przesłanki do orzeczenia rozwodu, czyli zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.
Przede wszystkim nie warto podejmować tej decyzji zbyt pochopnie i pod wpływem nadmiernych emocji. Istotne jest aby strona przed podjęciem decyzji o zainicjowaniu sprawy rozwodowej była świadoma konsekwencji swojego wyboru.

W zależności od tego czy decydujemy się na żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie drugiego małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego, to każda z tych decyzji będzie wymagała zgromadzenia odpowiedniego materiału dowodowego. Należy dobrze ustalić taktykę procesową, strategię działania, która będzie najlepsza dla konkretnego stanu faktycznego sprawy. Należy zgromadzić istotne w sprawie dowody, takie jak m.in. odpis skróconego aktu małżeństwa, odpis skróconego aktu urodzenia małoletniego dziecka stron czy też faktury i rachunki dla wykazania usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka. Bardzo istotne w sprawie rozwodowej będą również dowody z zeznań świadków. Jednocześnie warto w tym czasie ograniczyć aktywność w mediach społecznościowych poprzez wystawianie zdjęć i osobistych informacji na portalach społecznościowych, gdyż w praktyce mogą stanowić dowód przeciwko nam w toku postępowania sądowego.

W przypadku gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci należy koniecznie zastanowić się nad możliwością zawarcia między nimi porozumienia rodzicielskiego w sprawie określenia sytuacji prawnej i opiekuńczej wspólnych małoletnich dzieci już po orzeczeniu rozwodu.

Kolejnym krokiem jest odpowiednie przygotowanie pozwu o rozwód zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym, pamiętając o złożeniu stosownej opłaty sądowej od pozwu (wysokość opłaty stałej wynosi 600 zł). W pozwie o rozwód warto również złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych lub roszczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny na czas trwania postępowania co przyczyni się do zabezpieczenia interesów ekonomicznych rodziny, jak również złożyć inne wnioski o zabezpieczenie spraw związanych ze wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, takich jak miejsce zamieszkania dziecka czy ustalenie kontaktów z drugim rodzicem.

I na końcu pozostaje już czysto formalny wyraz podjęcia decyzji o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, czyli skierowanie pozwu o rozwód do właściwego sądu.

Jakich pytań od sądu należy się spodziewać podczas rozprawy rozwodowej?

Wszystko oczywiście zależy od konkretnego stanu faktycznego sprawy, w tym od tego czy małżonek wnosi o rozwód bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie drugiego małżonka. Na początku sąd zada pytania co do faktów związanych z zawarciem związku małżeńskiego, np. kiedy zawarto związek małżeński, czy był to pierwszy związek małżeński stron, czy toczyła się już między małżonkami sprawa o rozwód lub separację, czy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, a jeśli tak to ile oraz w jakim wieku oraz czy mają inne dzieci ze związku poza małżeńskiego, czy strony zawierały umowy małżeńskie oraz czy mają jakiś wspólny majątek.

Następnie sąd będzie zadawał pytania, które mają na celu ustalenie kiedy doszło do rozkładu pożycia stron (np. kiedy małżonkowie zaprzestali prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, czy nadal mieszkają razem, od kiedy nie mieszkają razem, od kiedy nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, co było przyczyną wyprowadzki męża lub żony, kiedy ustały więzi fizyczne między małżonkami oraz od kiedy strony nie współżyją ze sobą fizycznie oraz czy małżonkowie podejmowali próby ratowania małżeństwa).

Kolejno sąd skieruje do stron pytania dotyczące sytuacji opiekuńczo – wychowawczej wspólnych małoletnich dzieci (np. z którym z rodziców mieszka dziecko i czy kwestia zamieszkania dziecka jest sporna, czy małżonkowie porozumiewają się w istotnych sprawach dotyczących dziecka, czy małżonkowie wspólnie podejmują decyzje w istotnych sprawach dziecka, jak często drugi małżonek realizuje kontakty z dzieckiem, co dziecko wie na temat sytuacji rozwodowej rodziców, czy jest świadome rozstania rodziców, jak to przeżywa i czy jest pogodzone z faktem rozstania rodziców).

W sytuacji gdy małżonkowie wnoszą o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie, to wówczas sąd będzie zadawać szczegółowe pytania o kwestie z tą winą związane, aby ustalić czy i które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Małżonkowie, którzy wnoszą o ustalenie winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego muszą się wtedy liczyć z pytaniami dotyczącymi ich spraw intymnych, kłótni małżeńskich, sporów, przemocy, oraz konieczności konkretnego i szczegółowego opisania niewłaściwych zachowań drugiego małżonka, które są podstawą żądania rozwodu z orzekaniem o jego wyłącznej winie.

W sprawie rozwodowej warto skorzystać z profesjonalnej pomocy radcy prawnego, który zajmuje się sprawami rodzinnymi, co pomoże przed podjęciem właściwej decyzji poznać swoje prawa, możliwości i konsekwencje prawne podjęcia określonych wyborów oraz pozwoli zaoszczędzić nadmiernego stresu związanego z postępowaniem sądowym.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji, służę radą i zapraszam do kontaktu.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne