waga prawnicza


Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy rodzinne bardzo często cechują się ogromną dawką emocji. Doskonale to rozumiem, gdyż przez wiele lat zdobywałem praktykę zawodową w wydziale rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego, dlatego do każdego problemu prawnego podchodzę z empatią i dużym zaangażowaniem. Klientom pomagam nie tylko w sporach sądowych, ale wszędzie tam gdzie jest to możliwe szukam polubownego rozwiązania sporu. Szczególny nacisk kładę na poszukiwaniu pozasądowych metod rozwiązywania sporów, które będą najkorzystniejsze dla małoletnich dzieci stron i uczestników postępowania w sprawach rodzinnych.

Udzielam również pomocy prawnej dla małoletnich obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP bez opieki osób odpowiedzialnych za nie zgodnie z polskim prawem w sprawach o ustanowienie opiekuna tymczasowego zgodnie z ustawą z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583).

W ramach szeroko rozumianego prawa rodzinnego i opiekuńczego kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w sprawach o rozwód i separację, podział majątku wspólnego, zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami, zasądzenie alimentów, obniżenie, podwyższenie oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ustalenie rozdzielności majątkowej między małżonkami, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca pobytu dziecka, zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego, ustalenie kontaktów z dzieckiem, zmianę uregulowania kontaktów z dzieckiem, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opieki prawnej oraz o egzekucję alimentów od rodzica przebywającego za granicą.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne