waga prawnicza


Upadłość konsumencka i prawo upadłościowe

Pandemia COVID-19, przestój w rozmaitych gałęziach gospodarki, niepewna sytuacja gospodarcza i rekordowy wskaźnik inflacji spowodowały, że zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, utracili płynność finansową i ostatecznie stali się niewypłacalni. Bardzo często z prawnego punktu widzenia najkorzystniejszym rozwiązaniem okazuje się złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub też wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Upadłość konsumencka Rybnik

Kancelaria radcy prawnego Dawid Pszczółka (Rybnik, ul. Jana III Sobieskiego 3/3, tel.  tel. 601 566 287oferuje skuteczną pomoc prawną w zakresie:

  • sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, znanej potocznie jako „upadłość konsumencka
  • wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorców (upadłość firmy)
  • kompleksowej reprezentację stron w toku postępowania upadłościowego (przed sądem upadłościowym i przed syndykiem),
  • przygotowywanie wniosków o wyłączenie z masy upadłości,
  • wniosków o zgłoszenie wierzytelności,
  • oraz sprzeciwów w przedmiocie uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności.

W ramach usług świadczonych przez kancelarię w tej gałęzi prawa zadłużeni konsumenci oraz przedsiębiorcy uzyskują fachową pomoc prawną, która obejmuje w szczególności ocenę spełnienia warunków do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – tzw. „upadłości konsumenckiej” lub upadłości przedsiębiorców, przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, doradztwo i konsultacje prawne na każdym etapie postępowania upadłościowego, w tym także po ogłoszeniu upadłości oraz reprezentację przed sądem upadłościowym, syndykiem oraz przy negocjacjach z wierzycielami.

Umów się dziś, jeśli ten temat jest ważny dla Ciebie – dłużnik, majątek, upadłość konsumencka. Rybnik, ul. Sobieskiego 3/3 Radca prawny Dawid Pszczółka tel. 601 566 287

Zapraszam serdecznie na blog poświęcony tematyce z zakresu prawa upadłościowego, gdzie zapoznacie się Państwo z celami postępowania upadłościowego, korzyściami jakie płyną ze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz samym przebiegiem postępowania.

Czasem Klienci pytają, czy upadłość konsumencka to oddłużanie ? Można tak powiedzieć, upadłość konsumencka to jedna z form oddłużania, której celem jest umożliwienie dłużnikom, którzy nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań, aby uzyskali swobodę finansową poprzez zwolnienie ich z niektórych długów i uregulowanie pozostałych zobowiązań na zasadach dogodnych dla dłużnika. W przypadku upadłości konsumenckiej, sąd orzeka o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która z powodu niezdolności do regulowania swoich zobowiązań stała się niewypłacalna. Po ogłoszeniu upadłości dłużnik przekazuje swoje majątkowe prawa i obowiązki syndykowi, który prowadzi postępowanie upadłościowe, mające na celu sprzedaż majątku dłużnika i podział uzyskanych środków między wierzycieli.
Upadłość konsumencka Rybnik umożliwia dłużnikowi zwolnienie z pewnej części swoich długów, a pozostałe zobowiązania są spłacane na zasadach, które są dogodne dla dłużnika i umożliwiają mu rozpoczęcie nowego życia bez obciążeń finansowych (oddłużenie). Dlatego można uznać, że upadłość konsumencka to jedna z form oddłużania.

porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne