waga prawnicza


Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia uzgadniam każdorazowo z klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od przewidywanego nakładu pracy radcy prawnego, rodzaju zlecenia a także terminu jego wykonania. Radca prawny nie jest zobowiązany do ponoszenia za klienta opłat i wydatków w prowadzonej sprawie i nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne, jakie mogą powstać w następstwie ich nieuiszczenia. W praktyce klienci mają do wyboru kilka systemów wynagrodzeń:

  1. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, które dedykowane jest głównie dla klientów kancelarii wymagających stałej obsługi prawnej. W każdym miesiącu w ramach płaconego na podstawie faktury ryczałtu klient ma do dyspozycji stałą liczbę godzin, w których jestem gotowy świadczyć dla niego pomoc prawną. Kwota ryczałtu jest uzależniona od stopnia złożoności sprawy oraz wymiaru czasu, w którym jestem gotowy do świadczenia pomocy prawnej.
  2. Stawka godzinowa to sposób wynagrodzenia dedykowany zarówno dla stałych klientów jak i dla jednostkowych spraw. Kwota wynagrodzenia jest uzależniona od liczby godzin poświęconych na prowadzenie danej sprawy, nakładu pracy radcy prawnego oraz od stopnia skomplikowania danego zagadnienia prawnego.
  3. Wynagrodzenie ryczałtowe (indywidualne), które jest dedykowane zwłaszcza dla klientów zlecających poprowadzenie pojedynczej sprawy. W tym przypadku kwota wynagrodzenia jest ustalana przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy z góry i nie ulega zmianie, aż do jej zakończenia. Jest ona uzależniona od stopnia trudności i złożoności sprawy, koniecznego nakładu pracy, a w sprawach dotyczących roszczeń majątkowych również od wartości przedmiotu sporu. Każde wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z klientem. Ponadto przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy możemy ustalić z klientem zapłatę dodatkowego honorarium za pomyślny wynik sprawy tzw. wynagrodzenia sukcesowego.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne