waga prawnicza


Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia uzgadniam każdorazowo z klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od przewidywanego nakładu pracy radcy prawnego, rodzaju zlecenia a także terminu jego wykonania. Radca prawny nie jest zobowiązany do ponoszenia za klienta opłat i wydatków w prowadzonej sprawie i nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne, jakie mogą powstać w następstwie ich nieuiszczenia. W praktyce klienci mają do wyboru kilka systemów wynagrodzeń:

  1. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, które dedykowane jest głównie dla klientów kancelarii wymagających stałej obsługi prawnej. W każdym miesiącu w ramach płaconego na podstawie faktury ryczałtu klient ma do dyspozycji stałą liczbę godzin, w których jestem gotowy świadczyć dla niego pomoc prawną. Kwota ryczałtu jest uzależniona od stopnia złożoności sprawy oraz wymiaru czasu, w którym jestem gotowy do świadczenia pomocy prawnej.
  2. Stawka godzinowa to sposób wynagrodzenia dedykowany zarówno dla stałych klientów jak i dla jednostkowych spraw. Kwota wynagrodzenia jest uzależniona od liczby godzin poświęconych na prowadzenie danej sprawy. Kwota wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia skomplikowania konkretnej sprawy i wynosi odpowiednio od 75 zł do 200 zł netto za godzinę pracy radcy prawnego.
  3. Wynagrodzenie ryczałtowe (indywidualne), które jest dedykowane zwłaszcza dla klientów zlecających poprowadzenie pojedynczej sprawy. W tym przypadku kwota wynagrodzenia jest ustalana przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy z góry i nie ulega zmianie, aż do jej zakończenia. Jest ona uzależniona od stopnia trudności i złożoności sprawy, koniecznego nakładu pracy, a w sprawach dotyczących roszczeń majątkowych również od wartości przedmiotu sporu. Każde wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z klientem. Ponadto przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy możemy ustalić z klientem zapłatę dodatkowego honorarium za pomyślny wynik sprawy tzw. wynagrodzenia sukcesowego.

porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne