waga prawnicza


Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne

Jednym z obszarów działalności kancelarii jest prawo administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W ramach tej specjalizacji kancelaria świadczy swoim klientom pomoc prawną w zakresie sporządzania wniosków inicjujących postępowanie administracyjne, odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skarg na bezczynność organu administracji publicznej i przewlekłe prowadzenie sprawy, skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego i innych środków zaskarżenia, zaskarżania uchwał jednostek samorządu terytorialnego, aktów prawa miejscowego, reprezentacji klientów w postępowaniach przed organami I i II instancji, a zwłaszcza przed organami samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi, inspektoratami nadzoru budowlanego, wojewódzkimi inspekcjami ochrony środowiska, reprezentacji w postępowaniach nadzwyczajnych przed tymi organami, w tym zwłaszcza w zakresie stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych czy wznowienia postępowania oraz reprezentację przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne