waga prawnicza


Szkody górnicze

Nie ulega wątpliwości, że województwo śląskie jest obszarem, w którym znajduje się najwięcej kopalni w Polsce, zarówno zakładów nieczynnych jak i kopalni wciąż funkcjonujących. Nie bez powodu Śląsk jest często określany mianem serca polskiego górnictwa.  

Ruch zakładów górniczych negatywnie oddziałuje na okoliczne nieruchomości i pola uprawne. Eksploatacja złóż powoduje bowiem  nieustanne ruchy górotworu, powstawanie zapadlisk oraz prowadzi do obsuwania się ziemi. Co gorsza, zniszczenia tego rodzaju mogą powstać nie tylko w trakcie bieżącej działalności zakładu górniczego, ale także wiele lat po zamknięciu kopalni. Z tego też powodu mieszkańcy Rybnika, powiatu rybnickiego, Wodzisławia Śląskiego, Pszowa, Jastrzębia Zdroju oraz innych okolicznych miast są bardzo często narażeni na występowanie różnego rodzaju szkód górniczych.

Do szkód górniczych zaliczamy najczęściej uszkodzenia nieruchomości (m.in. pęknięcia powstałe na budynku i to zarówno na elewacji jak i wewnątrz poszczególnych pomieszczeń, pochylenie się domu oraz budynków przynależnych, powybrzuszanie podłóg, uszkodzenia stolarki drzwiowej i okiennej oraz  osłabienie fundamentów czy konstrukcji dachowej). Niejednokrotnie w wyniku szkód górniczych dochodzi również do uszkodzeń gruntów (m.in. podtopienia, nadmierne wysuszenie gleby, uszkodzenie instalacji oraz zapadliska) oraz plonów (zalania, straty na jakości upraw czy też ich całkowite zniszczenie).

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze przewidują, że właściciel nie może sprzeciwić się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, który jest prowadzony zgodnie z ustawą. Może on jednak żądać naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody i w tym celu ubiegać się o przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego (np. poprzez wykonanie kompleksowego remontu budynku) lub żądać od zakładu górniczego odpowiedniej rekompensaty finansowej (odszkodowania).

Warunkiem wszczęcia postępowania sądowego przeciwko kopalni jest jednak uprzednie wyczerpanie postępowania ugodowego.

Często się jednak zdarza, że propozycja ugodowa zaproponowana przez kopalnię w postaci wypłaty odszkodowania w formie pieniężnej jest bardzo zaniżona względem tego, co można uzyskać w postępowaniu sądowym.

Warto pamiętać, że strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Zwolnienie to dotyczy wszelkich kosztów sądowych jakie mogą powstać w związku ze skierowaniem sprawy na drogę sądową, a więc zarówno kosztów związanych z uiszczeniem opłaty od pozwu czy też kosztami związanymi z wydaniem opinii biegłego już w trakcie procesu sądowego.

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody górnicze?

Dochodzenie odszkodowań za szkody związane z ruchem zakładów górniczych jest jedną z wiodących specjalizacji kancelarii z racji jej lokalizacji.

W ramach tej specjalizacji aktywnie  wspieram klientów, którzy ucierpieli w związku z działalnością kopalni węgla kamiennego zarówno na terenie Rybnika, powiatu rybnickiego jak i okolicznych miejscowości. Z prawdziwym zaangażowaniem i determinacją  staram się uzyskać uczciwą rekompensatę dla osób poszkodowanych działalnością  zakładu górniczego.

W ramach świadczonej pomocy prawnej oferuję:

  • konsultacje prawne na każdym etapie sprawy oraz bieżące doradztwo w zakresie doboru odpowiednich środków ochrony prawnej,
  • zgłaszanie do kopalni wystąpienia szkód górniczych w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, garażach, gruntach i plonach,
  • ustalenie właściwego podmiotu górniczego (kopalni) odpowiedzialnego za wystąpienie szkód górniczych,
  • prowadzenie negocjacji na etapie postępowania ugodowego z przedsiębiorcą górniczym,
  • dochodzenie poniesionych kosztów zabezpieczeń przed szkodami górniczymi
  • prowadzenie spraw sądowych  z zakresu odszkodowań za wystąpienie szkód górniczych,
  • egzekwowanie zasądzonych należności od kopalni, w tym w ramach postępowań egzekucyjnych.

Zapraszam do kontaktu.

Pomogę Państwu przejść przez  cały proces uzyskania odszkodowania za szkody górnicze, począwszy od złożenia wniosku o naprawienie szkód górniczych, przez postępowanie sądowe aż po prawomocne zakończenie sprawy i otrzymanie uczciwej rekompensaty.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne