waga prawnicza


Dlaczego warto mieć pełnomocnika w postępowaniu upadłościowym?

Nie ulega wątpliwości, że postępowanie upadłościowe jest bardzo sformalizowane od strony proceduralnej oraz czasochłonne. Obowiązujące przepisy ustawy są dość często niezrozumiałe dla niewypłacalnych dłużników i stąd też pojawia się pytanie czy warto w tym aspekcie skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Co prawda sporządzenie samego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sytuacji gdy dłużnik nie posiada nieruchomości czy też nie ma wielu wierzycieli zasadniczo pozostaje w zasięgu osoby nieposiadającej specjalistycznej wiedzy prawniczej, to jednak jego prawidłowe uzasadnienie jest znacznie trudniejsze i może mieć kluczowe znaczenie dla kwestii ustalenia planu spłaty wierzycieli. W niniejszym artykule odpowiem na pytanie dlaczego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej w postępowaniu upadłościowym.

Dlaczego warto zdecydować się na pomoc prawną w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

W praktyce dość często zdarzają się sytuacje, w których postępowanie upadłościowe, które na pierwszy rzut oka nie powinno przysparzać wielu trudności okazuje się bardziej skomplikowane niż sądził dłużnik. Nawet jeżeli sytuacja dłużnika przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości wydaje się na pozór nieskomplikowana, to dopiero w trakcie właściwego postępowania upadłościowego mogą pojawić się liczne kwestie, które wpłyną na wydłużenie całego postępowania co jest bardzo stresującym doświadczeniem dla dłużnika, gdyż perspektywa ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz podjęcia kroków mających doprowadzić do poprawy sytuacji finansowej stopniowo się oddala. Niestety samo sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sposób rzetelny z pewnością nie zapewni dłużnikowi spokoju na dalszym etapie tego postępowania. Niestety jest to błędne przekonanie, które można zaobserwować u niektórych osób decydujący się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czy czym pomoże dłużnikowi pełnomocnik specjalizujący się w sprawach upadłościowych?

Pomoc pełnomocnika może okazać się niezwykle istotna już na etapie samego kompletowania niezbędnych załączników do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz sporządzenia uzasadnienia takiego wniosku z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów upadłościowych. Pełnomocnik zapewni również dłużnikowi doradztwo prawne w zakresie bieżącej współpracy z syndykiem masy upadłości, będzie na bieżąco kontrolował działania syndyka masy upadłości na każdym etapie niezwykle sformalizowanego postępowania upadłościowego, sporządzi w imieniu dłużnika wniosek o wyłączenie określonych składników majątkowych z masy upadłości, wniosek o uzyskanie kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego, wniosek o umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli czy też wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli a nadto zapewni dłużnikowi reprezentację jeżeli zostanie wyznaczona rozprawa przed sądem upadłościowym przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli.

Jak widać powierzenie kompleksowej obsługi postępowania upadłościowego kancelarii specjalizującej się w prawie upadłościowym niesie za sobą wiele korzyści dla dłużnika oraz może finalnie zrekompensować poniesione w trakcie postępowania upadłościowego koszty. Dodatkowo dzięki pomocy radcy prawnego ogłoszenie upadłości konsumenckiej może nastąpić szybciej, co z kolei pozwoli dłużnikowi na wcześniejsze podjęcie kroków, które pozwolą mu na odzyskanie płynności finansowej.

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji i zapraszam do kontaktu.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne