waga prawnicza


Upadłość konsumencka obojga małżonków

W dzisiejszym krótkim wpisie odpowiem na dość często pojawiające się pytanie, a mianowicie czy możliwe jest złożenie wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej małżonków oraz wspomnę o konsekwencjach jakie wywołuje upadłość każdego z małżonków. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z treścią artykułu.

Czy małżonkowie mogą złożyć wspólny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

W sytuacji gdy oboje małżonkowie stali się niewypłacalni warto aby rozważyli przejście procedury upadłościowej oddzielnie przez każdego z nich. Podkreślić należy, że przepisy prawa upadłościowego nie przewidują złożenia przez małżonków wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości. Małżonkowie powinni złożyć zatem odrębne wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Każdy wniosek będzie podlegał osobno opłacie stałej w kwocie 30 zł (2 x 30 zł). W sytuacji gdy małżonkowie mają wspólne miejsce zamieszkania właściwym dla każdego z nich będzie ten sam sąd upadłościowy. Gdyby jednak małżonkowie nie zamieszkiwali ze sobą, a właściwe dla nich byłyby różne sądy, to sprawa jednego z małżonków zostanie przekazana do innego (właściwego miejscowo) sądu i tam rozpoznana.

Czy sąd upadłościowy będzie oddzielnie prowadził sprawy upadłościowe małżonków?

Nie zawsze.

W sytuacji gdy prawie cały majątek będzie stanowić wspólność majątkową małżonków oraz gdy małżonkowie będą mieć praktycznie te same zobowiązania, to sąd upadłościowy powinien połączyć te obie sprawy do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia i prowadzić je pod jedną sygnaturą. Pamiętać należy, że nawet gdy sprawy małżonków zostaną połączone, to i tak każda z tych spraw zachowa swoją odrębność, co oznacza, że sąd będzie osobno analizował sytuację prawną każdego z małżonków, sprawdzając czy po stronie danego małżonka wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości. Może dojść nawet do sytuacji, w której jeden z małżonków spełni wymogi do ogłoszenia upadłości i wówczas sąd ogłosi wobec niego upadłość konsumencką, zaś drugi z małżonków ich nie spełni i w tym wypadku sąd oddali wniosek upadłościowy drugiego małżonka.
I na koniec warto wspomnieć, że w przypadku ogłoszenia upadłości przez oboje małżonków cały ich majątek wspólny wejdzie do masy upadłości tego z małżonków, którego upadłość została ogłoszona jako pierwsza. Co za tym idzie, w sytuacji ogłoszenia upadłości przez oboje małżonków, ich sytuacja prawno-majątkowa będzie bardzo zbliżona, a co najważniejsze oboje małżonkowie będą mogli liczyć na upragnione oddłużenie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Dawid Pszczółka - Radca prawny Rybnik ul. Żorska 14/309 (Business Center, 3 piętro, dogodny dojazd), tel. 601 566 287
porady prawne radcy prawnego z Rybnikaporady prawne radcy prawnego z Rybnika

Blog radcy prawnego

Zobacz więcej na blogu:
Prawo upadłościowe | Prawo rodzinne